Hầu hết mọi người đều biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Việc bỏ thuốc lá sẽ mang lại những lợi ích cả ngắn hạn và dài hạn cho bạn. Dưới đây là 10 cách sức khỏe và cuộc sống của bạn sẽ cải thiện khi